ADEO Services пропонує ознайомитись з юридичною інформацією та питаннями, пов’язаними зі збереженням конфіденційності при перегляді та користуванні веб-сайтом www.leroymerlin.com.

ADEO Services пропонує ознайомитись з юридичною інформацією та питаннями, пов’язаними зі збереженням конфіденційності при перегляді та користуванні веб-сайтом www.leroymerlin.com.

Авторські права

Даний сайт є інтелектуальною власністю згідно статті L 111-1 і подальших Кодексу про захист прав інтелектуальної власності. У зв'язку з цим ADEO Services, як автор цього оригінального твору, користується захистом авторських прав та всіма іншими передбаченими законом правами. 
Даний сайт призначений виключно для приватного особистого використання. Будь-яке повне чи часткове відтворення або демонстрація вмісту даного сайту на будь-якому носієві інформації та в будь-яких інших цілях суворо заборонена, без попередньої згоди на це його автора компанії ADEO Services. 
Недотримання цієї заборони означає порушення авторських прав і може призвести до цивільної та кримінальної відповідальності особи, яка порушила заборону, причому компанія ADEO Services залишає за собою право зажадати повного відшкодування нанесених їй збитків.

Марки, торговельні найменування і права інтелектуальної власності

ADEO Services і/або, в ширшому розумінні, всі її філії є власниками всіх прав, пов'язаних з марками, найменуваннями юридичних осіб, торговельними назвами, брендами та іншою інтелектуальною власністю, йдеться про те, що кожен користувач спеціально оповіщений про існування і дію цих прав. 
Не існує жодних згадок відносно прав, що відносяться до інших марок, найменувань юридичних осіб, торговельних назв або брендів, зареєстрованих чи ні, які можуть бути пов'язані з окремими термінами або знаками, використаними у вмісті даного сайту. Проте відсутність такої згадки аж ніяк не означає, що права цих марок, найменувань юридичних осіб, торговельних назв, брендів, термінів або знаків не захищені. 
Вважається, що кожен користувач даного сайту визнає і висловлює свою згоду з тим, що будь-який виріб, послуга або технологія, описані в даних документах, можуть бути предметом права інтелектуальної власності, яким володіє ADEO Services або треті особи. На даному сайті не надається жодних прав на використання даної інтелектуальної власності. Будь-яке часткове або повне відтворення цих марок без попередньої письмової згоди ADEO Services заборонене.

Додаткові відомості

- Видавець: ADEO Services, Акціонерне Товариство зі статутним капіталом 31 674 335 €, з юридичною адресою вул. Шанзі Лезен 59712, Лілль Седекс 9- Франція (rue Chanzy Lezennes 59712 Lille Cedex 9- France), зареєстроване в Торговельно-промисловому реєстрі міста Лілль під номером 421 206 079, телефон: 03 28 80 80 80 
- Директор видання: François Rouzé
- Хостингова компанія: Akabia 

Юридична адреса: 53 Rue Рубе 59100 Cuvelle
SIRET: 521 713 354 RCS Рубе
В особі СІПРІ PROUVOT в.о. менеджера за якістю.

Примітки 
Інформація на даному сайті може містити технічні неточності або друкарські помилки. Ці дані можуть періодично змінюватися, а зміни будуть включені в нові видання. ADEO Services може у будь-який момент і без попереднього повідомлення вносити виправлення або зміни до відомостей про товари, послуги або технології, які згадуються на даному сайті.

Захист персональних даних

Від відвідувачів сайту ADEO Services не вимагається надавати свої персональні дані (прізвище, адреса, електронна пошта, професія тощо). Однак, у Вас може з’явитися потреба зв'язатись з нами щоб отримати певну інформацію або документи, для цього спершу потрібно повідомити нам деяку персональну інформацію. 
ADEO Services повідомляє, що персональні дані, які Ви передаєте для компанії в режимі онлайн, призначені лише для її особистого використання, та вона несе відповідальність за їхню обробку та зберігання. Ці дані не будуть передані третім особам, за винятком сторонніх компаній, які надають послуги з хостингу, або беруть участь в обробці вмісту сайту чи в його адмініструванні. Ці сторонні компанії зобов'язані дотримуватися конфіденційності цих даних і у жодному разі не можуть використовувати їх для інших цілей, окрім функціонування сайту або його адміністрування.
ADEO Services зобов’язується використовувати всі наявні в її розпорядженні розумні міри для збереження конфіденційності персональних даних. 
Крім того, ADEO Services нагадує Вам, що відповідно до положень закону Франції від 6 січня 1978 року з поправками «Про інформатику, картотеки та свободи», у Вас є право відклику, доступу та зміни Ваших персональних даних. Ви у будь-який час можете скористатися цим правом, виславши листа за наступною адресою: 
ADEO Services
вул. Шанзі (rue Chanzy)
Лезен (Lezennes)
59712 Лілль Седекс 9, Франція (59712 Lille Cedex 9, France) 
або скориставшись розділом Зв’язатися з нами.

Збір іншої персональної інформації

При перегляді вмісту веб-сайту www.leroymerlin.com, Ви повністю зберігаєте анонімність. Як правило, ми не збираємо жодної особистої інформації на цьому етапі, навіть адресу Вашої електронної пошти. При цьому Ваш браузер автоматично повідомляє нам про тип комп'ютера і про операційну систему, якими Ви користуєтесь. 
Крім цього, ми інтегрували у різні сторінки нашого веб-сайту так звані «теги», що містять інформацію про сторінки, які Ви вже відвідали.
Ця інформація збирається виключно для однієї мети – допомогти нам покращити веб-сайт, вона є повністю анонімною і призначена лише для використання в компанії ADEO Services.

Застосовне право та юрисдикція

Дані умови попадають під дію французького законодавства. У випадку виникнення суперечки та за відсутності взаємної згоди між сторонами, юрисдикція надається компетентним французьким судам.

Висновок

Дана декларація може бути змінена у будь-який час. Ми запрошуємо Вас періодично її переглядати щоб бути в курсі можливих поправок.